ZEBRANIA ORGANIZACYJNE   Zebrania z rodzicami dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 odbędą się w grupach: PSZCZÓŁKI –  4.09.201...