13 października gościliśmy w naszym przedszkolu Teatr „Złoty Dukat”. Dzieci obejrzały przedstawienie „O brudasku oberwasku̶...

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c październik. Temat: Jesień w sadzie. zapoznanie z nazwami drzew owocowych, poznawanie wybranych owoc...

PRACA Z RODZICAMI W DOMU –PAŹDZIERNIK „KORALE PANI JESIENI” CO? Wykonaj z dzieckiem korale Pani Jesieni Z CZEGO? Z wszelkich dostępnych materi...

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE   PAŹDZIERNIK JESIENIĄ W PARKU I W LESIE Rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie znanych przedmiot...

Prędkość – stopniowanie prędkości (kolejność). Poprawne nazywanie. Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się nożyczkami. Samogło...

1. Jesień w parku, Zwierzęta w parku. – Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią. – Zapoznanie z budową liścia. -Zapozn...

1. Witamy przedszkolu – Stwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. – Ustalenie kodeksu grupowego, – Zachęcanie do dbania o ws...