Drodzy Rodzice,w związku z realizacją tematu „Chcę być matematykiem”, a także w ramach pomocy dydaktycznej do zajęć proszę, abyśc...

        1.     Na dalekiej północy         2.   ...

INSTRUMENT MUZYCZNY W związku z realizacją tematu „Muzyka wokół nas” proszę, abyście drodzy rodzice wykonali z dzieckiem instrument muzyczny...

TEMAT: Bezpieczne zabawy na śniegu Poszerzanie wiedzy na temat zimowych sportów i zabaw oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeńst...

Temat: Mijają dni, miesiące, lata dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia. kultywowan...

W piątek nasze przedszkolaczki obejrzały spektakl pt.: ” Przyjaźń to skarb”. Dzieci pomagały wesołemu liskowi i borsukowi w poszukiw...

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ GRUPA „ŚWIETLIKI” Temat: Zwierzęta są głodne. Poznanie sposobów pomagania leśnym zwierzętom...

TYDZIEŃ I – Czy można cofnąć czas? – poznanie narzędzi służących  do pomiaru czasu: klepsydra, zegar wskazówkowy, zegar elek...

1.     Mijają dni, miesiące, lata 2.      Zwierzęta są głodne 3.     Babcia i Dziadek 4.     Zimowe zabawy Temat :  Mijają dni,...