Kategoria: Grupy

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień

Witajcie w przedszkolu – Zapoznanie dzieci z nową salą, wskazanie półeczek – Zachęcanie do poznania imion kolegów i koleżanek z grupy – Przypomnienie kontraktu grupowego – Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym – umuzykalnianie dzieci, reagowanie na muzyczne sygnały -rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej Droga do przedszkola – rozwijanie umiejętności poruszania…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/zalozenia-dydaktyczne-sowki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-wrzesien-2/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Temat: Co słychać w przedszkolu? – poznanie sali, rozpoznawanie swoich wizytówek; – ustalenie kodeksu grupowego; – rozwijanie sprawności ruchowej; – rozwijanie kompetencji społecznych; – doskonalenie poczucia rytmu; – doskonalenie sprawności manualnej; Temat: Jak być superbezpiecznym? – poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie przedszkolnej; – rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy; – utrwalenie nazw figur…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien-2/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ

Temat: To ja i moja grupa (2 tygodnie) uczestniczenie we wspólnych zabawach. nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.). odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii. uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych. uczestniczenie w zabawach z elementem…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-wrzesien/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ GRUPA ŚWIETLIKI Temat: Pierwszy raz w przedszkolu (2 tygodnie) Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem sali zabaw Stwarzanie sytuacji sprzyjających poznaniu imion koleżanek i kolegów z grupy Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych przed posiłkami, po zabawie Wspomaganie w opanowaniu czynności samoobsługowych Zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym Nazywanie barw…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-wrzesien/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień.

        1.     W naszym przedszkolu         2.     Droga do przedszkola         3.     Idzie jesień… przez park i las         4.     Co robią zwierzęta jesienią? 5.       Idzie jesień… przez ogród i sad Temat : W naszym przedszkolu  Poznanie sal i otoczenia przedszkola,  Wdrażanie dziecka w rozkład dnia pobytu w przedszkolu,  Ustalenie  zasad panujących w grupie – Kodeks…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien/