Kategoria: Grupy

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c styczeń Temat: Mijają dni ,  miesiące, lata. Współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności  i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…). Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej. Rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku Wzbogacanie wiedzy na…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-styczen/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ GRUPA MOTYLKI     Temat: Mijają dni, miesiące, lata wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy poznawanie…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-styczen/

Styczeń

Kontynuacja tematu z grudnia „Było sobie życie” „Babcia i dziadek w przedszkolu” przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – aktywność teatralna (literacka i muzyczna) na podstawie literatury, wiadomości i doświadczeń dzieci, kształtowanie postawy moralnej w stosunku do starszego pokolenia. Znajomość związków rodzinnych. Zajęcia plastyczne – prezenty dla babci i dziadka „Mity i legendy…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/sowki/styczen/

Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń

  Tematy kompleksowe: I tydzień- „Zagościła zima” II tydzień- „ Moja babcia i mój dziadek” III tydzień- „ Zimowe zabawy” IV tydzień- „ Goście za oknem”   – zapoznanie z nazwą nowego miesiąca – poznanie właściwości lodu i śniegu – dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących zimą w przyrodzie –  wymienianie członków najbliższej rodziny- babci i…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-styczen/

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień *SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM *CHOINKOWE OZDOBY *POMAGAMY MAMIE – poznawanie tradycji świątecznej związanej z postacią Świętego Mikołaja – poznanie charakterystycznych cech zimy – rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat – rozwijanie mowy dialogowej, kreatywność słowna – poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia –…

http://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/13366/