1.Jesteśmy Polakami

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania.
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu (nauka)
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
 • nazywanie największej rzeki Polski – Wisły, morza – Bałtyku, gór -Tatry oraz większych miast polskich ( zapoznanie z mapą Polski – wersja dla dzieci)

2.Nasza miejscowość, nasz region

 • poznawanie swojej miejscowości, poznawanie ważniejszych instytucji i miejsc
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością
 • poznanie herbu naszego miasta
 • tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości
 • poznawanie adresów swojego miejsca zachowania
 1. A deszcz pada i pada
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
 • poznanie symboli pogodowych
 • prowadzenie okresowego kalendarza pogody ( tygodniowy)
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania deszczu ( eksperyment)
 • wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
 1. Zdrowie naszym skarbem
  • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku ( zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
  • dbanie o higienę poprzez częste mycie rąk (po wyjściu z toalety i przed jedzeniem)
  • codzienne mycie całego ciała, mycie zębów
  • Piramida zdrowia – spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału
  • ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, napojów gazowanych
  • przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw
 2. Edukacja matematyczna

–    określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dni tygodnia

 • kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
 • rozpoznawanie cyfr, poznanie zapisu graficznego liczb 3 i 4
 • rozpoznawanie figur geometrycznych
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych
 • utrwalanie lewej i prawej strony ciała
 1. Edukacja plastyczna

– rozwijanie zdolności manualnych poprzez malowanie farbami, kredkami, flamastrami, wycinanie , rozwijanie orientacji przestrzennej: prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne

 1. Przygotowanie do nauki czytania i pisania

– rozwijanie słuchu fonematycznego, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej, czytanie krótkich ilustrowanych tekstów, ćwiczenia grafomotoryczne – szlaczki

 1. Współpraca z rodzicami – rozmowy indywidualne na potrzebę zaistniałej sytuacji.