1. JEMY ZDROWO
 •  Zapoznanie z piramida żywieniową
 •  Poznanie zasad zdrowego żywienia
 •  Poznanie wybranych grup produktów spożywczych,
 •  Aktywny udział dzieci w przyrządzaniu sobie sałatki z wybranych warzyw z przestrzeganiem zasad higieny
 •  „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – realizacja programu edukacyjnego przygotowanego przez GIS
 •  Temat realizowany w wierszach, opowiadaniach, pracach plastycznych, działaniach praktycznych

2.   W KOSMOSIE

 •  Poznanie modelu kuli ziemskiej – globus (wskazywanie kontynentów, oceanów)
 •  Obroty ziemi – doświadczenie, obserwacja, wnioskowanie
 •  Układ słoneczny – mapy, prezentacje prac przez dzieci, książki, ilustracje, wiadomości.
 •  Mikołaj Kopernik – poznajemy wielkich Polaków
 •  Wiersze, opowiadania, zajęcia plastyczne rozbudzające zainteresowania, poszerzające wiadomości dzieci, pobudzające wyobraźnię.
 •  EDUKACJA MATEMATYCZNA
 •  Doskonalimy umiejętność dodawania w zakresie 10
 •  Odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem liczmanów
 •  Zwracanie uwagi na kalendarze , ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy

4.    PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

 •  Rozpoznawanie liter drukowanych małych i dużych
 •  Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 •  Kształtowanie małej motoryki – rysowanie po śladzie, w pracach plastycznych.
 •  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Serdecznie dziękujemy P. Renacie, mamie Szymona Sz

 za nagranie programu „Dla Babci i Dziadka” przygotowanego przez dzieci

i przekazanie go drogą elektroniczną rodzicom.

Dziękujemy

      Bardzo dziękujemy rodzicom dzieci:

 •  Matyldy za kalendarze
 •  Kuby P za kolorowanki i karty pracy

4.02.2021. tj. czwartek – Bal karnawałowy. Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów.

W związku z realizacją tematu „W kosmosie”, proszę chętnych  rodziców i dzieci o przygotowanie pracy plastycznej. Temat pracy– „Układ Słoneczny”. Praca zostanie przedstawiona w formie prezentacji, na zajęciach  przez dzieci Gotowe prace przynosimy do 22.02.21.