• ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
 • Zachęcanie do interesowania się przyrodą
 • Poznanie wybranych zwierząt egzotycznych – ich wyglądu, niezbędnych warunków  życia
 • Kształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt
 • Wdrażanie postaw proekologicznych (zwierzęta zagrożone wyginięciem)
 • CZY DINOZAURY ŻYŁY NAPRAWDĘ?
 • Tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorii
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa dotyczącego treści niedostępny bezpośredniej obserwacji
 • Poznanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości
 • IDZIE WIOSNA
 • Prowadzenie obserwacji zmian w przyrodzie. Znają oznaki wiosny.
 • Kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie – rośliny chronione. Wdrażanie do postaw proekologicznych.
 • Kontynuacja tradycji żegnania zimy i witania wiosny.
 • Zielony dzień w przedszkolu
 • WIELKANOCNE ZWYCZAJE
 • Dzieci znają i kontynuują tradycje wielkanocne
 • Interesują się zwyczajami panującymi w rodzinie związanymi ze świętami i uczestniczą w ich przygotowaniu
 • Stosują różne techniki, narzędzia i materiały plastyczne wzbogacając i doskonaląc swoje umiejętności motoryczne i plastyczne
 • Tematy w wierszach, opowiadaniach, hist, – obraz. pracy z obrazkiem, zagadkach,      pracach   plastycznych
 • EDUKACJA MATEMATYCZNA
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych (wdc. utrwalanie)
 • Linie – proste, łamane, faliste. Rozróżnianie, układanie ze skakanek, rysowanie, nazywanie
 • Kalendarz – wdc. ćwiczymy nazwy i kolejność miesięcy
 • PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
 • Rozpoznawanie liter drukowanych małych i dużych
 •  Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 •  Kształtowanie małej motoryki – rysowanie po śladzie, w pracach plastycznych
 • WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

BARDZO DZIĘKUJEMY TYM RODZICOM, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W AKCJI POMOCOWEJ POŚWIĘCONEJ KOTOM.

 BARDZO DZIĘKUJEMY RODZICOM I DZIECIOM ZA PRZYGOTOWANIE POMOCY DO TEMATU „UKŁAD SŁONECZNY”.

KAŻDA PRACA JEST ORGINALNA, WYKONANA INNĄ TECHNIKĄ PLASTYCZNĄ, Z WYOBRAŹNIĄ, KOLOROWA.

Dziękuję rodzicom dzieci:

 •   Kuby P
 •   Kuby K
 •   Ali K
 •   Julii H
 •   Frania
 •   Natalki
 •   Matyldy
 •   Karoliny
 • Ogłoszenia, informacje dla rodziców na tablicy informacyjnej w szatni oraz na stronie przedszkola