1. Prędkość – stopniowanie prędkości (kolejność). Poprawne nazywanie. Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się nożyczkami.
  2. Samogłoski – dzieci poznają samogłoski. Wskazują zapis graficzny samogłosek.
  3. Pory roku – układają rytm pór roku: kolejność, naprzemienność, kontynuacja.
  4. Jesienne drzewo – stosują kolejność w pracy: naklejają tło, rysują drzewo. Estetyka wykonania.
  5. Muchomory – doskonalenie umiejętności wycinania po kole, ćw. małej motoryki, znają zapis graficzny swojego imienia (wizytówka)
  6. Malowanie plasteliną – poznają nową technikę plastyczną, rozróżniają grzyby jadalne i trujące wybranych gatunków, usprawniają małą motorykę
  7. Grzyby cd. – rozumienie poleceń kierowanych do całej grupy: wycinanie, składanie, przyklejanie, utrwalanie nazw wybranych gatunków grzybów
  8. Jeż – poznają nową technikę plastyczną, rysują po śladzie na folii