1. ZIMA
 • Po czym poznajemy zimę – rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych cech zimy
 • Określanie pogody charakterystycznej dla zimy
 • Badamy, doświadczamy, eksperymentujemy – cykl doświadczeń ze śniegiem
 • Zima w literaturze
 • Zima inspiracją prac plastycznych – poznawanie i stosowanie nowych technik plastycznych – wyobraźnia, twórczość, motoryka
 • Zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • „Za co lubię zimę?’ – budowanie zdań poprawnych gramatycznie
 • Zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 1. CO ROBIĄ ZWIRZĘTA ZIMĄ?
  • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków i zwierząt
  • opiekuńczość człowieka w stosunku do zwierząt zimą (rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt w trudnych warunkach)
  • temat w plastyce i literaturze
 2. BABCIA I DZIADEK
 • przygotowanie programu z okazji Dnia Babci i Dziadka – aktywność literacka i muzyczna
 • na podstawie literatury, wiadomości i doświadczeń dzieci, kształtowanie postawy moralnej w stosunku do starszego pokolenia.
 • Znajomość związków rodzinnych.
 • Prezenty dla babci i dziadka – aktywność plastyczna
 1. EDUKACJA MATEMATYCZNA
 • Pory roku – utrwalanie pór roku oraz ich charakterystycznych cech
 • Kalendarz – poznajemy nazwy i kolejność miesięcy (znamy datę urodzin)
 • Czym można mierzyć? – wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej dzieci poznają różne metody i narzędzia do mierzenia
 • Rozpoznawanie cyfr, rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych
 • Dodawanie i odejmowanie (liczmany)
 1. PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
 • Wyróżnianie głosek w wyrazach jednosylabowych (wdc. doskonalenie słuchu fonematycznego)
 • Próby czytania wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • Kształtowanie małej motoryki – rysowanie po śladzie, w pracach plastycznych.
 1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Serdecznie dziękujemy P. Renacie, mamie Szymona Sz

 za nagranie programu świątecznego przygotowanego przez dzieci

i przekazanie go drogą elektroniczną rodzicom.

Dziękujemy

      Bardzo dziękujemy rodzicom dzieci:

 • Ali K za naklejki
 • Wiktora za naklejki
 • Tomka za naklejki
 • Wdc uzupełniamy zapas chusteczek
 • Ogłoszenia, informacje dla rodziców na tablicy informacyjnej w szatni oraz na stronie przedszkola