1. JESTEŚMY STARSZAKAMI
 • „Lubimy przychodzić do przedszkola” – wymienia imiona kolegów i  koleżanek, poznaje graficzny zapis swojego imienia, uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
 • „Kontrakt” – ustalamy zasady. Wymienia ustalone zasady funkcjonowania w grupie (kontrakt grupowy) i stara się ich przestrzegać. Założenie „Kącika zgody”
 • „Każdy z nas jest inny” – wyraża i nazywa różne emocje, dzieli nazwy zabawek na sylaby, poprawnie nazywa części ciała, maluje postać ludzką.
 • Temat w literaturze i plastyce, odwołanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci.
 1. ULICZNE SYGNAŁY
 • „Wiemy, jak przechodzić przez jezdnię” – rozpoznaje prawidłowe

i nieprawidłowe zachowania pieszych i kierowców na ulicy, wymienia miejsca, w których można przechodzić przez jezdnię.

 • „Samochody specjalistyczne” – rozpoznaje różne pojazdy specjalistyczne, zna numery alarmowe  telefonów, liczy sylaby w słowach
 • „Bądźmy ostrożni” – rozpoznaje wybrane znaki drogowe, łączy kształt znaku z jego rodzajem, stosuje zasady bezpieczeństwa na drodze.
 • Prace plastyczne, wiersze, opowiadania, dźwięki wokół nas – pojazdy
 1. „KOLORY JESIENI”
 • „Jesień w lesie” – łączy fazy rozwojowe drzewa liściastego z porami roku, nazywa części drzewa
 • dzieci znają i rozróżniają wybrane: grzyby, drzewa, zwierzęta leśne
 • określają zachowania zwierząt jesienią
 •  podają charakterystyczne cechy jesieni
 •  stosują kolory jesieni w plastyce
 • Wiersze, opowiadania, praca z obrazkiem, his. obrazkowa.
 1. EDUKACJA MATEMATYCZNA
 • „Pory roku” – rytm wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Przewidywanie, kolejność, kontynuacja
 • klasyfikacja – grzyby jadalne i trujące, drzewa iglaste i liściaste
 • zabawy liczmanami – liczenie przez działanie, układanie wzorów, symboli, podawanie liczby wykorzystanych liczmanów
 • Figury geometryczne – rozróżnia, wskazuje, nazywa (utrwalanie)

Praca edukacyjna prowadzona na dwóch poziomach z uwzględnieniem:     

 • Stopniowania trudności
 • Pomocy nauczyciela
 • Pracy w zespołach
 • Pracy indywidualnej z dzieckiem
 1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 • Serdecznie dziękujemy rodzicom za obecność i aktywny udział w zebraniu organizacyjnym 3.09.20.
 • Bardzo dziękujemy za wyprawki dla dzieci
 • We wrześniu badania logopedyczne 5 – latków
 • We wrześniu zapisy na zajęcia dodatkowe
 • Życzymy udanej współpracy.