Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

1.     Mijają dni, miesiące, lata

2.      Zwierzęta są głodne

3.     Babcia i Dziadek

4.     Zimowe zabawy

Temat :  Mijają dni, miesiące, lata.

 • Oglądanie starych kalendarzy różnego typu;
 •  Poznanie układu kalendarza: miesiące, tygodnie, dni;
 • Utrwalanie nazw pór roku i ich cech charakterystycznych;
 •  Dostrzeganie rytmiczności występujących w przyrodzie;
 • Nauka dni tygodnia, miesięcy;
 •  Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
 • Zabawy ruchowe, muzyczno- ruchowe, zręcznościowe i manipulacyjne w sali przedszkolnej;

Temat: Zwierzęta są głodne.

 • Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania zwierząt w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania;
 •  Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;
 •  Poznanie gatunków ptaków, które występują w Polsce zimą;
 •  Znajomość sposobów dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie, oraz rodzaju pokarmów, którymi można dokarmiać zwierzęta zimą;
 •  Poznanie pracy leśnika;
 • Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka;
 • Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej;
 • Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego;

  Temat:  Babcia i Dziadek.

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do Babci i Dziadka;
 • Uczenie sposobów wyrażania uczuć oraz kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych;
 • Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta;
 • Przygotowanie upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 • Rozwijanie pamięci muzycznej;
 • Przygotowanie występu niespodzianki dla Babci i Dziadka;
 •  Ćwiczenie uwagi i koncentracji;
 • Rozwijanie pomysłowości; zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych.

Temat: Zimowe zabawy.

 • Poszerzanie wiedzy na temat zimowych sportów i zabaw oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu;
 •  Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 •  Utrwalanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku;
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze;
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej na zimowym powietrzu;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie prostych wzorów z uwzględnieniem zasad prawidłowego chwytu narzędzi do pisania oraz kreślenie od lewej do prawej.

Edukacja matematyczna

 • Utrwalanie nazw pór roku. Nauka dni tygodnia, miesięcy.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb ;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;

Współpraca z rodzicami

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy;
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.