ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE MARZEC

TEMATY KOMPLEKSOWE:

DZIEŃ I NOC

–        Rozwijanie umiejętności uzupełniania podanego ciągu w brakujący          element (rytmy)

–        Wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca, Słońca, Gwiazd

–        Utrwalanie rytmu dzień-noc

–        Doskonalenie umiejętności krótkich wypowiedzi nt. ilustracji          przedstawionej na obrazku

–        Utrwalanie umiejętności dzielenie wyrazów na sylaby

–        Rozwiązywanie zagadek

IDZIE WIOSNA POLNĄ DROGĄ

–        Wzbogacanie wiedzy na temat nadejścia kolejnej pory roku –wiosny

–        Rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesna wiosną

–        Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

–        Rozwijanie umiejętności syntezy sylabowej wyrazów

–        Rozbudzanie zaciekawienia światem przyrody

–        Wzbogacanie wiadomości na temat zachowania zwierząt wczesna wiosną

–        Kształtowanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia

–        Doskonalenie percepcji wzrokowej

–        Kształtowanie samodzielności w trakcie ubierania się oraz ustawiania        się w pary

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

–        Poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych

–        Kształtowanie umiejętności kreślenia: kropek, linii, koła

–        Kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej 3-elementowej

–        Odczuwanie radości ze wspólnego przygotowywania świąt rodzinnych

Edukacja matematyczna:

– próby przeliczania do 5 (powyżej z chętnymi); przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie

– utrwalanie kolorów

– układanie rytmów

Współpraca z rodzicami:

– praca Wielkanocna lub praca wiosenna (informacje zostaną podane na oddzielnym ogłoszeniu)

– Wspólne tworzenie kącika wiosennego

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na MARZEC

– praca Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Wprowadzenie sylab  PA, PO, PE, PU, PÓ, PY