ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

GRUPA MOTYLKI

 

 1. Temat: Polska-nasza ojczyzna
 • Kształtowanie poczucia przynależności do kraju
 • Utrwalanie symboli narodowych
 • Uwrażliwianie na piękno naszego kraju, zapoznanie z mapą Polski
 • Bycie aktorem z okazji Święta Niepodległości- apel dla młodszych grup, bycie aktorem, śpiewanie pieśni legionowych, śpiewanie Hymnu Narodowego

 

 1. Temat: Idzie jesień do zwierząt
 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

 

 1. Temat: Moje prawa i obowiązki, moja rodzina i mój dom (2 tyg.)
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

 

NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ:

Utrwalanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, wprowadzenie paradygmatów PA, PO, PE, PU, PY, PI.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; układanie prostych zadań tekstowych
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Umiejętność posługiwania się kalendarzem
  • Wprowadzenie nazw miesięcy

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • 6 listopad wycieczka
 • 8 listopad ubranie dzieci na galowo- apel z okazji Święta Niepodległości
 • Spotkanie integracyjne pt. „Ćwierćland” 11.2019r. godz. 15:30 (1 rodzic –obecność obowiązkowa)
 • Udział w projekcie „Bohater tygodnia”
 • Pomoc w nauce wierszy i piosenek na przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola