ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

GRUPA MOTYLKI EDUKACJA ZDALNA

 1. Temat Moja miejscowość, mój region
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości
 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • poznawanie nazw pobliskich ulic (i tworzenie swoich)
 • utrwalenie własnego adresu zamieszkania
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie sprawności manualnej
 1. Moja ojczyzna 
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej,
 • rozbudzanie zainteresowania przeszłością kraju,
 • poznawanie wybranych legend, opowiadań, dotyczących historii Polski
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • jestem Europejczykiem – zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej
 • zapoznanie z nazwami państw należących do Unii Europejskiej
 1. Łąka w maju
 • poznanie wybranych mieszkańców łąki (wygląd, środowisko i sposób życia)
 • rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące,
 • Segregowanie zwierząt ze względu na gatunek: ptaki, ssaki, ryby, owady
 • Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci
 1. Święto mamy i taty
 • opisywanie wyglądu rodziców, zawodu rodziców, czynności domowych, opisywanie sposobów wspólnego spędzania czasu
 • kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków rodziny
 • wzmacnianie więzi rodzinnych – okazywanie uczuć, szacunek, pomoc, akceptacja i miłość

 

                                   NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ:

Utrwalanie poznanych paradygmatów

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Kształtowanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych w sytuacjach życia codziennego
 • Granie w gry planszowe ćwiczące umiejętność liczenia
 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Kontakt mailowy- wspólna edukacja online
 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola