ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

GRUPA MOTYLKI

 

 

 1. Temat: Mijają dni, miesiące, lata
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.

 

 1. Temat: Jak wyglądał świat przed milionami lat (kontynuacja z grudnia)
 • Poznanie wiadomości na temat świata prehistorii
 • Utrwalanie i poszerzanie wiadomości na temat świata dinozaurów
 • Lepienie w różnorodnych masach- ćwiczenia motoryki małej
 • kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

 

 1. Temat: Święto Babci i Dziadka
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.

 

 

NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ:

Utrwalanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, utrwalanie paradygmatów  MA, MO, ME, MU, MY, MI, wprowadzenie paradygmatów BA BO BU  BE BI BY

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Wprowadzenie znaku >, <
 • Umiejętność posługiwania się kalendarzem, zapoznanie z wyglądem zegara
  • Utrwalanie nazw miesięcy
  • Porównywanie ilości elementów zbioru, posługiwanie się sformułowaniami więcej/ mniej o ..

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA 22 STYCZNIA GODZINA 15:00
 • Udział w projekcie „Bohater tygodnia”
 • Pomoc w nauce wierszy i piosenek na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowanie strojów
 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola