ZAŁOŻENIA PAŹDZIERNIK

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

GRUPA MOTYLKI

 

 1. Temat: Idzie jesień przez ogród i sad (2 tyg.)
 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).

 

 1. Temat: Idzie jesień przez park i las (2 tyg.)
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew, które można spotkać w lesie i w praku
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
 • Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w wyglądzie otaczającej nas przyrody w trakcie jesienie
 • Wykorzystywanie materiału przyrodniczego do wykonywania prac plastycznych i technicznych a także do edukacji matematycznej
 • Poznanie grzybów jadalnych i niejadalnych

 

 1. Temat: Idzie jesień z deszczem (1 tydz.)
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

 

NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ:

Utrwalanie samogłosek, wprowadzenie wyrażeń dźwiękonaśladowczych, wprowadzenie paradygmatów PA, PO, PE, PU, PY, PI.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;
  • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
  • Utrwalanie liczebników porządkowych
  • Umiejętność posługiwania się kalendarzem
  • Wprowadzenie nazw miesięcy

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Udział w projekcie „Bohater tygodnia”
 • Wspólne tworzenie jesiennego kącika przyrody
 • Stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola