ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMATY KOMPLESOWE:

I Tydzień „ Pada i pada”

II Tydzień „ Ubrania na chłodne dni”

III Tydzień „ Jesienne malowanie”

IV Tydzień „ Tydzień z Misiem”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWACZE

Dziecko:

– dostrzega piękno i barwy jesiennej szaty

– dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie

– poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku i je nazywa : deszcz, wiatr

– zna i nazywa części garderoby: czapka, szalik, kurtka, kozaki

– dostosowuje ubiór do pogody

– zna i stosuje pojęcia określające wielkość: duży, mały

– klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę

– podejmuje próbę kontynuacji rytmu rozpoczętego przez nauczyciela

– posługuje się dłonią i narzędziami malarskimi

– śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie

– bierze udział w uroczystościach przedszkolnych

– zna swoje prawa: m.in.  prawo do życia, prawo do rozwoju, prawo do miłości, prawo do szacunku

– słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści