1. JESIEŃ W LESIE
 • dzieci znają i rozróżniają wybrane: grzyby, drzewa, zwierzęta leśne
 • określają zachowania zwierząt jesienią
 • podają charakterystyczne cechy jesieni
 • stosują kolory jesieni w plastyce
 • wiersze, opowiadania, praca z obrazkiem
 1. ULICZNE SYGNAŁY
 • Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczącego prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach
 • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nie przestrzegania zakazów
 • właściwe zachowanie w czasie korzystania ze środków transportu
 • prace plastyczne, wiersze, opowiadania, dźwięki wokół nas – pojazdy
 1. EDUKACJA MATEMATYCZNA
 • „jesienne liście” – rytm wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Przewidywanie, kolejność, kontynuacja
 • klasyfikacja – grzyby jadalne i trujące
 • zabawy, kasztanami, liczmanami – liczenie przez działanie, układanie wzorów, symboli, podawanie liczby wykorzystanych liczmanów
 • „Zgadnij ile” – liczenie w oparciu słuch (np. uderzenia bębenka)
 1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Bardzo dziękujemy mamie Pawełka

za zorganizowanie słodkiej wycieczki do cukierni.

       Serdecznie dziękuję rodzicom :

 • Zosi Mieszczakowskiej za 2 kartony ręczników jednorazowych dla grupy i naklejki
 • Gabrysi za książki, zabawki i gry dla grupy
 • Marka za kubeczki jednorazowe i pokarm dla ptaków
 • Ani za naklejki
 • Oli za naklejki
 • Zuzi K za naklejki
 • Jasia P za słodycze dla grupy
 • Dominika za kubki jednorazowe
 • Karoliny za naklejki
 • Jasia W za kubki i naklejki
 • Kasi za naklejki
 • Zosi Majdak za naklejki
 • Dziękuję wszystkim rodzicom za pomoce do zajęć dla dzieci.
 • I w tym roku zbieramy plastikowe nakrętki

Zapraszamy rodziców do prezentowania dzieciom swoich pasji, hobby, zainteresowań.