Warsztaty p. Magdy dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy