Założenia dydaktyczno – wychowacze na październik

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Jesień w sadzie.

 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
 • „Dlaczego warto jeść owoce?” – uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • „Co możemy zrobić z owoców?” – poznanie sposobów przetwarzania owoców (sok, dżem).

Temat: Smaczne warzywa.

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą zmysłów
 • „Gdzie ukryły się warzywa?” – rozwijanie mowy i percepcji wzrokowej
 • Uświadomienie konieczności spożywania warzyw (zachęcanie do zjadania surówek i sałatek)
 • Udział w zabawach logorytmicznych; reagowanie na przerwę w muzyce, zmianę tempa,
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

Temat: Jaki jestem

 • Kształtowanie świadomości własnego ciała
 • Wskazywanie i nazywanie części ciała
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Podawanie swojego imienia i nazwiska
 • Określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
 • Poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności

Temat: Moje zmysły

 • Nabywanie koordynacji ruchowej
 • Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody i dźwięków z najbliższego otoczenia
 • Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu
 • Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych, wysokich i niskich

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Doskonalenie umiejętności liczenia – przeliczanie na konkretach.

Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Dostrzeganie i kontynuowanie rytmów.

Rozpoznawanie i  nazywanie kolorów.

Określanie wielkości, stosowanie określeń: mniejszy – większy, wyższy – niższy, taki sam.

Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. owoce do owoców, warzywa do warzyw), określanie ich ilości: dużo, mało, tyle samo.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– zabawa integracyjna „Medal zucha – malucha” 20.10.2021 r. godz. 15:00

– jesienny konkurs plastyczny „Kasztanowe cudaki – ludziki i zwierzaki”

– realizacja projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców;

– aktualizacja strony internetowej;

– rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.