I Ogólnopolski Program Krainy Zmysłów-Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam 2021/22

Wszystkie grupy z naszego przedszkola w roku 2021/2022 biorą udział w I Ogólnopolskim Programie Krainy Zmysłów- Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam.

Cele Programu:

 • upowszechnienie elementów metody integracji sensorycznej
  wśród dzieci i nauczycieli oraz rodziców
 • dostarczanie dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierając ich rozwój
  pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej
 • przybliżenie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka
 • rozwijanie kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze
 • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji
 • wspieranie rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawność ruchowej dzieci minimalizowanie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów
 • integracja środowiska pedagogicznego realizującego Ogólnopolski Program Kraina Zmysłów