PODZIĘKOWANIE DLA DZIECI I RODZICÓW ZA AKTYWNY UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA