Ponowne otwarcie placówek oświatowych.

Ponowne otwarcie placówek oświatowych –

przedszkola i klasy „0”

Drodzy Rodzice.

W związku z ostatnimi decyzjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, GIS i Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości i warunków ponownego otwarcia placówek oświatowych informujemy, że zorganizowanie opieki nad dziećmi w przedszkolach i klasach „0”; prowadzonych przez Miasto Piastów będzie możliwe od 8 czerwca br.

W najbliższym czasie na stronie naszego przedszkola zostaną umieszczone dokumenty (oświadczenia do pobrania,  procedury  dotyczące  bezpieczeństwa  dzieci i  personelu),      z którymi obowiązkowo będą musieli zapoznać się Rodzice zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola w wyżej wymienionym terminie.

W celu  ustalenia  orientacyjnej  liczby chętnych,  prosimy  o   przekazanie  drogą mailową    do   wychowawców  grup    deklaracji dotyczącej korzystania przez Państwa dziecko          z opieki przedszkolnej od dnia 8 czerwca.

Bardzo  prosimy o potraktowanie  sprawy  jako  ważnej i przesłanie informacji do dnia      1 czerwca br. (poniedziałek), do godz. 13:00.