Rekrutacja – lista dzieci nowo przyjętych do przedszkola