Rekrutacja – informacja o zakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 31 marca br. dostępna będzie  informacja dotycząca kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piastowie.

     W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa (w tym ograniczenia w przemieszczaniu się) informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola będzie można uzyskać telefonicznie w dniu 31 marca 2020 r. w godzinach od 9:00 do 18:00 . 

nr tel.  609 220 281.

Jednocześnie przypominamy, że w terminie od 1 do 3 kwietnia 2020r. rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane – będzie można zrobić to drogą elektroniczną.