Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

  1.  Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dzieci już chodzących do przedszkola odbywa się na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”.

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne „nowych” dzieci odbywa się na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariacie lub ze strony internetowej przedszkola.

W nioski należy składać w terminie od 25.02.2019 r. do 08.03.2019 r. u dyrektora przedszkola w godzinach:

 

Poniedziałek                8:00   –  13:00

Wtorek                         8:00   –  16:00

Środa                           8:00   –  16:00

Czwartek                     8:00   –  12:00

Piątek                          8:00   –  16:00

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

  1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca.
  2. Przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa.
  3. Rodzic ma prawo do złożenia wniosków do 3 (trzech) przedszkoli określając przedszkole pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru.
  4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
  5. Postępowanie uzupełniające odbywa się na wolne miejsca.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny.

 

Dokumenty:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (*.doc)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (*.pdf)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (*.doc)  (PDF)

Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji

Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy postępowania rekrutacyjnego – rodzaj czynności