Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 dzieci już uczęszczających do przedszkola odbywa się na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”.
 2. „Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej” można pobrać ze strony internetowej przedszkola http://przedszkole1-piastow.eu
 3. Wypełnioną deklarację należy  wrzucić  do skrzynki umieszczonej przy wejściu do  przedszkola  od  strony ul. Skłodowskiej  w  terminie od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. w godzinach pracy placówki.
 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 „nowych” dzieci odbywa się na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z załącznikami.
 2. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” można pobrać ze strony internetowej przedszkola http://przedszkole1-piastow.eu
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami  należy  włożyć  do koperty i wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu do przedszkola od strony ul. Skłodowskiej w terminie od 1.03.2021 r. do 12.03.2021 r. w godzinach pracy placówki.
 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego:
 2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca.
 3. Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa.
 4. Rodzic ma prawo złożyć wniosek do trzech przedszkoli określając przedszkole pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2021 r.