Dokumenty określające zasady funkcjonowania przedszkola w okresie stanu epidemii

 

Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Piastowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS – CoV – 19

Zasady funkcjonowania Przedszkola Nr 1 w Piastowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19 u dziecka.

Procedura_postapowania_na_wypadek_podejrzenia_zakalzenia_covid-19_u_dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązująca w Przedszkolu na czas pandemii.

17565_procedura_przyprowadzania_i_odbierania_dziecka_w_przedszkolu_na_czas_pandemii