ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE   WRZESIEŃ NUCI KAŻDY MALUCH RADOŚNIE, ŻE NA PRZEDSZKOLNEGO ZUCHA WYROŚNIE Stwarzanie warunków ...

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c wrzesień. Temat: Witajcie w przedszkolu zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu,...

„Moje imię” – poznajemy zapis graficzny swojego imienia, ćw. małej motoryki „Zmysły” – wiemy jak nazywają si...

JESTEŚMY STARSZAKAMI „Lubimy przychodzić do przedszkola” – wymienia imiona kolegów i  koleżanek, poznaje graficzny zapis swojego imieni...

I. Witamy w naszym przedszkolu – stwarzanie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa – ustalenie kode...

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.