PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ MOTYLE   TEMATY KOMPLEKSOWE: Biało dookoła – zima nas woła Obserwacja zmian zachodzący...

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 1. Goście za oknem – Poznanie wybranych gatunków ptaków. Rozpoznawanie, naz...

Drogie „Świetliki”. Zgodnie z obietnicą, prezentujemy  fotografie, które zostały przesłane na konkurs „Mój przyjaciel MIŚ...

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c grudzień. Temat: Tu rosły paprocie: poznawanie wybranych zwierząt prehistorycznych (dinozaury) i ro...

Urządzenia elektryczne Zapoznanie z rolą urządzeń elektrycznych w życiu codziennym i niebezpieczeństw związanych z prądem. Dawniej i dziś –...

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ   TEMATY KOMPLEKSOWE: Tydzień I- „Jak wyglądał świat przed milionami lat”? Tydzie...