TEMATY KOMPLEKSOWE: DZIEŃ I NOC –        Rozwijanie umiejętności uzupełniania podanego ciągu w brakując...

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 dzieci już uczęszczających do przedszkola odbywa się na podstawie „Dekl...

1. Zabawy karnawałowe. Zapoznanie dzieci z tradycjami karnawałowymi. Zwrócenie uwagi na kostiumy i maski karnawałowe. Ćwiczenia w dobieraniu pasu...

Jak to zimą bywa. Poznanie zjawiska rozszczepienia światła, powstawania tęczy i białego światła. Poznanie zjawiska topnienia śniegu. Poznanie ...

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na luty. Temat: Jestem samodzielny w kuchni: zapoznanie z wyposażeniem kuchni – rozpoznawanie i nazywanie u...