24 marca nasze przedszkolaki wzięły udział w koncercie pt.: „Sięgnijmy gwiazd”. W muzyczną, kosmiczną podróż zabrał nas zespół ...

21 marca 2022 r. wszystkie dzieci spotkały się w przedszkolnym ogrodzie by świętować nadejście wiosny. Zgodnie z tradycją, żegnając zimę, sp...

        1.     Znamy różne zawody         2.  &n...

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MARZEC GRUPA „ŚWIETLIKI” Temat: Chciałbym być muzykiem Nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze s...

I Tydzień: Dlaczego w marcu jest jak w garncu? – zapoznanie z wiosennymi przysłowiami; – budzenie zainteresowania literami; – rozw...