1. „Moje imię” – poznajemy zapis graficzny swojego imienia, ćw. małej motoryki
  2. „Zmysły” – wiemy jak nazywają się zmysły u człowieka i do czego służą
  3. „Biedronka” – rozumienie poleceń kierowanych do całej grupy (namaluj 5 kropek i 6 odnóży biedronce), liczenie
  4. „Dom” – utrwalanie figur geometrycznych, doskonalenie procesu syntezy (składanie obrazka z elementów w całość)
  5. „To ja” – rysowanie schematu człowieka
  6. „Przejście dla pieszych” – doskonalenie umiejętności cięcia po prostej, utrwalanie zasad ruchu drogowego dla pieszych
  7. „Pojazdy” – Koncentracja, selekcjonuje elementy zbioru
  8. „Uwaga” – poznajemy wybrane znaki drogowe, ćw. koordynacji wzrokowo – ruchowej