1. LAS JESIENIĄ
 • Dzieci znają i rozróżniają wybrane: grzyby, drzewa, zwierzęta leśne
 • Określają zachowania zwierząt jesienią
 • Podają charakterystyczne cechy jesieni
 • Stosują kolory jesieni w plastyce
 • Wprowadzenie pojęcia samogłoska
 • Wiersze, opowiadania, praca z obrazkiem, zagadki, szukanie rymu, liczenie sylab w słowie.
 1. JESIEŃ W SDZIE
 • Rozpoznają drzewa owocowe, znajomość znaczenia pojęcia SAD
 • Nazywają przetwory z owoców i warzyw, założenie w kąciku przyrody spiżarni
 • Poznawanie przez działanie – dzieci przygotowują kompot ze śliwek, przygotowują jabłka nadziewane goździkami do pieczenia, zagadki dotykowe i smakowe
 • Wiedzą, że owoce i warzywa wpływają pozytywnie na nasze zdrowie
 • Poznają wybrane owoce egzotyczne
 • Opowiadania, wiersze, hist. obrazkowe, prace plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne
 1. NASZE RODZINY
 • Co wiem o swojej rodzinie? – dzieci podają informacje na temat swojej rodziny – wygląd rodziców, zawód rodziców, stopień pokrewieństwa w rodzinie (mama, tata, brat, siostra, rodzice rodziców – babcia, dziadek), czynności domowe, wspólne spędzanie czasu
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych – okazywanie uczuć, szacunek, pomoc, akceptacja i miłość
 • Temat w literaturze, pracach plastycznych.
 1. NASI DOMOWI ULUBIEŃCY
 • Wypowiadają się zdaniami na podany temat
 • Rozwijają opiekuńczy i empatyczny stosunek do zwierząt
 • Uzupełniają i wzbogacają wiedzę o psach i kotach
 • Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej na wyrazach jednosylabowych
 • Temat w opowiadaniach, wierszach, plastyce, praca z obrazkiem.
 1. EDUKACJA MATEMATYCZNA
 • Sprawdzenie umiejętności liczenia (w ruchu i plastyce)
 • Tworzenie zbiorów z wykorzystaniem owoców i warzyw
 • „Jesienne liście” – rytm wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Przewidywanie, kolejność, kontynuacja
 • klasyfikacja – grzyby jadalne i trujące
 • zabawy liczmanami – liczenie przez działanie, układanie wzorów, symboli, podawanie liczby wykorzystanych liczmanów
 • „Zgadnij ile” – liczenie w oparciu słuch (np. uderzenia bębenka)
 • Porównywanie zbiorów równolicznych
 • Poznajemy graficzny zapis liczb (0, 1, 2)
 1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 • Serdecznie dziękujemy rodzicom za uzupełnienie zapasu ręczników jednorazowych.
 • Bardzo dziękujemy mamie Kuby P za zorganizowanie dzieciom Dnia Chłopaka w grupie.