Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

  1. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
  2. Czyim domem jest łąka?
  3. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?
  4. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Temat : Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
• Poznanie walorów miejscowości w której mieszkamy- Piastowa;
• Zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej;
• Poznawanie wybranych atrakcji turystycznych Europy;
• Zapoznanie z wybranymi zabytkami na świecie;
• Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
• Rozwijanie mowy;
• Rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Czyim domem jest łąka?
• Poszerzenie wiedzy o roślinach i zwierzętach, które można spotkać na łące;
• Poszerzenie wiedzy przyrodniczej- poznanie cyklu rozwoju żaby;
• Poszerzenie wiedzy o pszczołach;
• Zapoznanie ze znanym powiedzeniem: „Pracowity jak pszczoła”
• Wyrabianie umiejętności poruszania się w rytmie melodii;
• Rozwijanie postawy badawczej;
• Wspólne stworzenie zielnika; poznanie roślin chronionych;
• Poznanie nazw ziół i zastosowania wybranych z nich.

Temat: Jak daleko pada jabłko od jabłoni?
• Wypowiadanie się na temat rodziny;
• Dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny;
• Budowanie relacji rodzinnych;
• Rozwijanie umiejętności plastycznych- wykonanie prezentu dla mamy i taty;
• Rozwijanie słuchu fonematycznego.Temat: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
• Zapoznanie z pojęciem przyjaźń ;
• Kształtowanie postawy szacunku wobec niepełnosprawności;
• Rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały ;
• Kształtowanie postawy tolerancji;
• Uczestniczenie we wspólnych obchodach Dnia Dziecka;
• Utrwalenie znajomości liter.

Edukacja matematyczna
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowanie w zakresie dziesięciu;
• Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów;
• Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
• Zapoznanie ze sposobami mierzenia długości;
• Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
• Kodowanie;
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i szeregowania.

Metoda Krakowska – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
• Wprowadzenie sylab otwatych: KA, KO, KU, KÓ, KI; GA, GO, GE, GU, GÓ – powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
• Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwatych:
• Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 8.

Współpraca z rodzicami:
• Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
• Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
• Kontakt mailowy i messengerowy;
• Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
• 08.05.2023 – Wyjscie do Biblioteki w Piastowie;
• 10.05.2023 – Wycieczka na Festiwal Piosenki o Zdowiu do Matecznika „Mazowsze” w Otrębusach;
• 23.05.2023 – Wyjście do Archiwum Miasta Piastowa na lekcję: „Ratunku!!! Gdzie jest papier? Czyli historia powstania papieru”
– Zakładanie ogródka na terenie ogrodu przedszkolnego.