Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

    1. Co słychać w przedszkolu?
    2. Jak być superbezpiecznym?  
    3. Jakie są moje supermoce?
    4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Temat : Co słychać w przedszkolu?
• Nabywanie umiejętności orientacji w pomieszczeniach przedszkolnych;
• Wdrażanie dzieci w rozkład dnia pobytu w przedszkolu;
• Ustalenie zasad panujących w grupie – Kodeks przedszkolaka;
• Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu;
• Stwarzanie okazji do zintegrowania grupy;
• Stymulowanie rozwoju mowy;
• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
• Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka;
• Doskonalenie poczucia rytmu; rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej;
• Rozwijanie sprawności fizycznej;

Temat:Jak być superbezpiecznym?
• Poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa;
• Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
• Uświadomienie roli zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
• Omawianie znaczenia wybranych znaków drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i nakazu;
• Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej;
• Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, malowanie farbą plakatową, oraz wycinanie;
• Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi;
• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

Temat: Jakie są moje supermoce?
– Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;
• Utrwalenie znajomości zmysłów; rozwijanie zmysłów; zachęcanie do dbania o zmysły;
• Rozwijanie inteligencji emcjonalnej; nazywanie i rozpoznawanie podstawowych emocji; wyrażanie emocji za pomocą gestów i mimiki;
• Dążenie do zrozumienia własnej indywidualności;
• Rozwijanie pamięci;
• Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat;
• Uczestniczenie w zabawach rytmicznych;
• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek.

Temat: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
• Rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni; wypowiadanie się na temat aktualnej pogody;
• Rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących w parku oraz ich liści i owoców;
• Rozpoznawanie przy pomocy dotyku skarbów jesieni (kasztany, jarzębina, kolorowe liście, żołędzie); rozwijanie zmysłu dotyku;
• Zapoznanie z wybranymi grzybami- jadalnymi i niejadalnymi;
• Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i w ogrodzie;
• Wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas zabawy przy muzyce;
• Wyrabianie reakcji na zmiany dynamiczne;
• Budzenie ciekawości poznawczej;
• Rozwijanie aktywności badawczej;
• Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i w ogrodzie.

Edukacja matematyczna:
• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy;
• Nazywanie figur geometrycznych;
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
• Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;

Metoda Krakowska – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
• Utrwalenie znajomości samogłosek (powtarzanie, rozpoznawanie i odczytywanie samogłosek): prymarne; A, U, Ó, I, sekundarne: O, E;
• Wizualizacje i obrazki z wizerunkiem ust;
• Układanie sekwencji dwóch, a następnie trzech identycznych samogłosek;
• Odczytywanie samogłosek z książeczki ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt1
• Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych;

Współpraca z rodzicami:
• Zebranie organizacyjne;
• Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
• Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć; wspólne tworzenie kącika jesiennego;
• Kontakt mailowy i messengerowy;
• Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.