WYSTĘP Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

DNIA 10.11.2022 ROKU PROSZĘ, ABY DZIECI PRZYSZŁY UBRANE DO PRZEDSZKOLA W STROJU GALOWYM.