PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ KWIECIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE 06-09.04.2021

·  poznanie niektórych właściwości wody,

·  rozpoznawanie, nazywanie przedmiotów i rzeczy potrzebnych do dbania o higienę osobistą,

·  rozwijanie logicznego myślenia,

·  gromadzenie przymiotników wokół rzeczownika: chusteczka,

·  usprawnianie techniki mówienia, wdrażanie do przestrzegania umów obowiązujących przy odgadywaniu zagadek oraz do utrzymywania czystości ciała,

2. W ZGODZIE Z NATURĄ 12-16.04.2021

-Poznanie motywów oraz sposobów ochrony i kształtowania środowiska.

-Propagowanie zdrowego stylu życia.

-Uświadamianie konieczności dbania o planetę, na której żyjemy

-Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska

3.W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE 19-30.04.2021

  • poznanie mieszkańców zagrody wiejskiej
  • poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt gospodarskich
  • dostrzeganie różnorodności w świecie przyrody
  • Wzbogacenie dziecięcego słownika o pojęcia związane z hodowlą zwierząt
  • Rozwijanie zaciekawienia  pracą rolnika, hodowcy
  • Kształtowanie szacunku do pracy wykonywanej przez ludzi i zwierzęta

Edukacja matematyczna:

– Próby przeliczania do 5 (powyżej z chętnymi); przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie

– utrwalanie kolorów

– układanie rytmów

Współpraca z rodzicami:

– współpraca w formie edukacji zdalnej- kontakt telefoniczny, mailowy,

– uzupełnianie strony internetowej grupy

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na KWIECIEŃ

– praca Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Utrwalanie sylab  PA, PO, PE, PU, PÓ, PY