ZADANIE DO WYKONANIA Z RODZICAMI W DOMU LUTY

INSTRUMENT MUZYCZNY

W związku z realizacją tematu „Muzyka wokół nas” proszę, abyście drodzy rodzice wykonali z dzieckiem instrument muzyczny.

Na kiedy?  Na 22.02.2022r. (wtorek)

Każde dziecko będzie prezentowało swoją pracę na zajęciach grupowych.