ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LUTY

 1. TEMAT: Bezpieczne zabawy na śniegu
 • Poszerzanie wiedzy na temat zimowych sportów i zabaw oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu;
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy;
 • Utrwalanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku;
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze;
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej na zimowym powietrzu;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie prostych wzorów z uwzględnieniem zasad prawidłowego chwytu narzędzi do pisania oraz kreślenie od lewej do prawej
 • TEMAT: Nie jesteśmy sami w kosmosie
 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planeta, Ziemia, Księżyc
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • TEMAT: Muzyka wokół nas
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych.
 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu.

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Zebranie z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze
 • Przygotowanie stroju na bal karnawałowy 17.02.2022r.
 • Wykonanie z dzieckiem instrumentu muzycznego- prezentacja na zajęciach
 • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
 • stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola

METODA KRAKOWSKA: Utrwalanie poznanych paradygmatów. Poznanie paradygmatu LA LO LU LÓ LE LI LY