Założenia dydaktyczno-wychowawcze Luty

 I. Kim będę, gdy dorosnę?

– zapoznanie z wybranymi zawodami

– porównywanie liczebności zbiorów

– aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

– utrwalanie symbolu graficznego poznanych liter


II. Realizacja projektu „Bajkowa przygoda”

– pojęcia autor, ilustrator, tłumacz

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– poznanie historii postaci bajkowych

– utrwalenie symbolu graficznego poznanych cyfr


III. Artysta i sztuka

– budzenie zainteresowania teatrem

– rozwijanie zainteresowania na temat kina

– zapoznanie z miejscem użyteczności publicznej- muzeum

– rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki

– rozwijanie umiejętności plastycznych

– odkrywanie cyfry 8 i 9


IV. Co łączy kurę i dinozaura?

– rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów 

– zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi- zapoznanie z pracą paleontologa

– tworzenie opowiadań w oparciu o historyjkę obrazkowa

– poznanie litery C, c w toku zabaw
Metoda Krakowską – zabawy z sylabami 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

  • ZEBRANIE Z RODZICAMI 08.02.2023R. GODZ. 17:00
  • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
  • stały kontakt mailowy i telefoniczny
  • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola