ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LUTY

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Zabawy w karnawale
  • Dostarczenie dzieciom radości z wcielania się w role różnych postaci
  • Aktywnie biorą udział w zabawach muzyczno – ruchowych
  • Rozwijanie umiejętności oddawania ruchem, gestami i mimiką twarzy charakteru muzyki, jej dynamiki, rytmu, tempa
  • Wyklaskiwanie rytmu utworów muzycznych
  • Wcielanie się w role różnych postaci na balu karnawałowym
 2. Dawno, dawno temu(1,5tyg.)
  • Wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych oraz dinozaurów
  • Zapoznanie dzieci z hipotezami wyginięcia dinozaurów
  • Pobudzenie wyobraźni, lepienie z plasteliny
  • Rozbudzenie ekspresji muzycznej
  • Rozwijanie percepcji słuchowej
 3. Kim zostanę, gdy dorosnę? Wybór trudny- ważne, żeby zawód nie był nudny!(1,5tyg.)
  • Stwarzanie dzieciom okazji do poznawania różnych zawodów oraz wzbogacenie wiadomości i słownika w tym zakresie
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, porównywanie wielkości zbiorów i ustalania, gdzie jest więcej a gdzie mniej
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez układanie historyjek obrazkowych oraz ciągów logicznych
  • Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez działalność praktyczną

Edukacja matematyczna:

–  klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy

– przeliczanie w zakresie 5 (powyżej 5 dla chętnych)

-„Tyle samo” –  utrwalenie znajomości figur geometrycznych: trójkąt, kwadrat, koło, układanie konstrukcji geometrycznej

– ćwiczenia układania szeregów od najmniejszego do największego i odwrotnie

Współpraca z rodzicami:

– przygotowanie strojów na bal karnawałowy

– podsumowanie pracy pierwszego półrocza- rozdanie do wglądu kart obserwacji

prezentacja grupowa karnawałowy „Maska karnawałowa”

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na LUTY

– praca Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Wprowadzenie wyraźeń dźwiękonaśladowczych oraz samogłosek A O U Ó I E Y