ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE MARZEC

GRUPA MOTYLKI

 1. TEMAT: Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 3. skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 4. słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 5. odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 6. wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • TEMAT: Zwierzęta naszych pól i lasów
 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 • TEMAT: Marcowa pogoda i wiosenne przebudzenie (2 tygodnie)
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.
 • uczestniczenie w pracach dorosłych dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • wspólne tworzenie kącika wiosennego
 • systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęcia
 • stały kontakt mailowy i telefoniczny
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola

METODA KRAKOWSKA:

 • Wprowadzenie paradygmatu FA, FO,FU, FÓ, FE, FI, FY
 • Utrwalanie paradygmatu LA, LO, LU, LÓ, LE, LI, LY