Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Wrzesień

Temat: Co słychać w przedszkolu i jak być superbezpiecznym? (2 tyg.)

– poznanie sali, rozpoznawanie swoich wizytówek;

– ustalenie kodeksu grupowego;

– rozwijanie sprawności ruchowej;

– rozwijanie kompetencji społecznych;

– doskonalenie poczucia rytmu;

– doskonalenie sprawności manualnej;

– poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie przedszkolnej;

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy;

– utrwalenie nazw figur geometrycznych;

– utrwalenie numerów alarmowych;

– zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi;

– utrwalenie zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię;

– zapoznanie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa związane z przedmiotami niebezpiecznymi, które można znaleźć w domu;

Temat: Jakie są moje supermoce?

– nazywanie części ciała;

– nazywanie i rozpoznawanie podstawowych emocji;

– nazywanie zmysłów, które posiada każdy człowiek;

– wypowiadanie się na temat swoich umiejętności i zainteresowań;

Temat: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

– poszerzanie wiedzy na temat jesieni;

– zapoznanie z oznakami jesieni;

– nazywanie wybranych drzew i owoców;

– obserwowanie roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku;

– poznanie grzybów jadalnych i niejadalnych;

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

Zebranie organizacyjne- informacja zostanie podana na oddzielnym ogłoszeniu

Wspólne tworzenie jesiennego kącika przyrody

Stały kontakt mailowy i telefoniczny

Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola

NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ:

Utrwalanie poznanych paradygmatów

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

na miesiąc

WRZESIEŃ

Temat: Co słychać w przedszkolu i jak być superbezpiecznym? (2 tyg.)

– poznanie sali, rozpoznawanie swoich wizytówek;

– ustalenie kodeksu grupowego;

– rozwijanie sprawności ruchowej;

– rozwijanie kompetencji społecznych;

– doskonalenie poczucia rytmu;

– doskonalenie sprawności manualnej;

– poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie przedszkolnej;

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy;

– utrwalenie nazw figur geometrycznych;

– utrwalenie numerów alarmowych;

– zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi;

– utrwalenie zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię;

– zapoznanie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa związane z przedmiotami niebezpiecznymi, które można znaleźć w domu;

Temat: Jakie są moje supermoce?

– nazywanie części ciała;

– nazywanie i rozpoznawanie podstawowych emocji;

– nazywanie zmysłów, które posiada każdy człowiek;

– wypowiadanie się na temat swoich umiejętności i zainteresowań;

Temat: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

– poszerzanie wiedzy na temat jesieni;

– zapoznanie z oznakami jesieni;

– nazywanie wybranych drzew i owoców;

– obserwowanie roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku;

– poznanie grzybów jadalnych i niejadalnych;

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

Zebranie organizacyjne- informacja zostanie podana na oddzielnym ogłoszeniu

Wspólne tworzenie jesiennego kącika przyrody

Stały kontakt mailowy i telefoniczny

Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola

NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ:

Utrwalanie poznanych paradygmatów