ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE PAŹDZIERNIK

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE  

PAŹDZIERNIK

 1. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE
 • Rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie znanych przedmiotów, osób, zwierząt (wiewiórka, jeż, sarna, dzięcioł, pies, ptaki)
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią
 • Poznanie i nazywanie darów jesieni; rozpoznawanie drzew
 • Poznanie budowy liścia
 • Poznanie otoczenia przyrodniczego: las, park
 • Obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat obserwacji
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych
 • Stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie.

 

 1. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
 • Poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt i ludzi do zimy- zapasy
 • Rozpoznawanie ziaren i nasion dla ptaków
 • Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą
 • Dzielenie słów na sylaby
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy artykulacyjne
 • Słuchanie krótkich utworów literackich oraz odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

– próby liczenia w trakcie wykonywania  codziennych czynności

– utrwalanie figur geometrycznych

– układanie 2-elementowych rytmów

– nauka orientacji  w schemacie swojego ciała

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– kontakt mailowy, telefoniczny

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej

– jesienna praca wykonana z rodzicem w domu „Korale Pani Jesieni”- fotorelacja i omówienie z             dziećmi