Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

  Moja ojczyzna

* zapoznanie z z mapą Polski wskazywanie na mapie głównych miast, rzek i nazywanie ich

* zapoznanie z legendami Warszawy

* kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

* porównywanie liczebności zbiorów przedmiotów, używania określeń mniej, więcej, tyle samo

Łąka w maju

* zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody

* poznawanie różnych gatunków zwierząt zamieszkujących łąkę

* próby inscenizacji, odważne prezentowanie umiejętności aktorskich

* porównywanie wysokości kilku przedmiotów wysoki – niski , wyższy – niższy, najwyższy – najniższy

Książka mój przyjaciel

* rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez słuchanie bajek, opowiadań, wierszy

* poznawanie różnorodnych rodzajów książek, zapoznanie z budową książki

* tworzenie własnych książeczek

* utrwalenie nazw dni tygodni, pór roku

Święto rodziców

* wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami

* kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie, a także ról poszczególnych jej członków

* układanie historyjek obrazkowych ustalanie kolejności wydarzeń

* porównywanie szerokości kilku przedmiotów: szeroki – wąski szerszy – węższy, najszerszy -najwęższy

Metoda krakowska – zabawy z sylabami

Wykorzystywanie tablicy multimedialnej w pracy z dziećmi

  Moja ojczyzna

* zapoznanie z z mapą Polski wskazywanie na mapie głównych miast, rzek i nazywanie ich

* zapoznanie z legendami Warszawy

* kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

* porównywanie liczebności zbiorów przedmiotów, używania określeń mniej, więcej, tyle samo

Łąka w maju

* zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody

* poznawanie różnych gatunków zwierząt zamieszkujących łąkę

* próby inscenizacji, odważne prezentowanie umiejętności aktorskich

* porównywanie wysokości kilku przedmiotów wysoki – niski , wyższy – niższy, najwyższy – najniższy

Książka mój przyjaciel

* rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez słuchanie bajek, opowiadań, wierszy

* poznawanie różnorodnych rodzajów książek, zapoznanie z budową książki

* tworzenie własnych książeczek

* utrwalenie nazw dni tygodni, pór roku

Święto rodziców

* wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami

* kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie, a także ról poszczególnych jej członków

* układanie historyjek obrazkowych ustalanie kolejności wydarzeń

* porównywanie szerokości kilku przedmiotów: szeroki – wąski szerszy – węższy, najszerszy -najwęższy

Metoda krakowska – zabawy z sylabami

Wykorzystywanie tablicy multimedialnej w pracy z dziećmi