Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Tydzień 1-„ Niby tacy sami, a jednak inni.”

Tydzień 2– „ Wakacyjne podróże”

Tydzień 3– „ Projekt las”

Tydzień 4– „Pożegnania nadszedł czas”

Założenia dydaktyczno- wychowawcze:

– kształtowanie postawy tolerancji;

– rozwijanie umiejętności liczenia;

– rozwijanie umiejętności wokalnych:

– zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem;

– rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;

– rozwijanie sprawności manualnej;

– utrwalenie nazw figur geometrycznych:

– utrwalenie umiejętności stosowania określeń: najwięcej, najmniej;

– rozwijanie sprawności fizycznej:

– poszerzanie wiedzy o różnych środkach lokomocji;

– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach: woda, góry, las itp.;

– utrwalenie imienia, nazwiska oraz adresu;

– rozwijanie umiejętności plastycznych;

– rozwijanie wiedzy dotyczącej świata zwierząt;

– rozwijanie zainteresowania przyrodą;

– poznawanie gatunków różnych drzew;

– kształtowanie postaw ekologicznych;

– wzbogacenie słownictwa o słowa związane z lasem;

– poznanie pracy leśnika;