Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

I Tydzień „Jak żyrafa myje szyję?”

– Poznawanie zwierząt egzotycznych żyjących na sawannie;

– Poznawanie zwierząt żyjących na stepie;

– Zapoznanie z wyglądem wybranych roślin egzotycznych;

– Nazywanie zwierząt zamieszkujących ZOO;

– Rozwijanie sprawności fizycznej;

– Rozwijanie postawy badawczej.

II Tydzień „Jak dać przedmiotom drugie życie?”

– Poznawanie materiałów, którymi można zastąpić plastik;

– Poznawanie nazw wyrobów szklanych;

– Wykonywanie zabawki z recyklingu;

– Zapoznanie z ponownym wykorzystaniem materiałów szklanych;

– Zapoznanie z ponownym wykorzystaniem materiałów papierowych;

– Utrwalenie poznanych liter i sylab otwartych.

III Tydzień „Na co czeka Pani Lato?”

– Zapoznanie z oznakami lata;

– Poszerzanie wiadomości o Morzu Bałtyckim;

– Poznawanie wybranych cech polskiego krajobrazu nadmorskiego;

– Poznawanie wybranych miejsc w górach oraz nazywanie gór występujących  w Polsce;

– Poszerzanie wiedzy na temat jezior, nazywanie największych jezior w Polsce;

– Rozwijanie umiejętności plastycznych;

– Nazywanie różnych środków transportu.

IV Tydzień „ Za co kochamy wakacje?”

– Nazywanie wakacyjnych aktywności;

– Utrwalenie zasad bezpieczeństwa na wakacjach;

– Nazywanie krajów, które można odwiedzić w wakacje;

– Poznawanie wybranych atrakcji turystycznych na świecie;

– Rozwijanie mowy;

– Rozbudzanie zainteresowań literami;

– Doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń w zakresie 10;

– Budzenie zainteresowań podróżniczych.