Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

I. Projekt – Akademia Kici Koci – Wyzwania- emocje

– rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i empatii

– segregowanie śmieci

–  współodpowiedzialność za środowisko naturalne, podejmowanie działań dla ratowania Ziemi

– promowanie aktywnego stylu życia, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, 

– kształtowanie właściwych nawyków higienicznych- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, umiejętność gry na wybranych instrumentach

– tradycje rodzinne związane z Bożym Narodzeniem
II. Co cieszy Świętego Mikołaja

– poznawanie postaci Świętego Mikołaja

– budzenie zainteresowań  literą e E i cyfrą 7

– wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu

– poznawanie tradycji mikołajkowych w innych krajach

– rozwijanie sprawności fizycznej- poznanie zawodu górnika

– uczestniczenie w akcjach charytatywnych
III. Jakie sporty uprawia pani Zima

– rozpoznawanie oznak zimy

– uczestniczenie w eksperymentach ze śniegiem

– utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy

– budzenie zainteresowania literą s S

– rozpoznawanie cyfr od 0 do 7

– rozwijanie umiejętności plastycznych

– poznawanie wybranych, zimowych dyscyplin sportowych
IV. Tradycje Bożego Narodzenia

– zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia

– budzenie zainteresowań  literą b B

– doskonalenie umiejętności składania personalizowanych życzeń

– utrwalenie zapisu cyfrowego liczb od 0 do 7

– aktywne uczestniczenie w zajęciach gimnastycznych

– rozwijanie umiejętności plastycznych
V. Który żywioł jest najważniejszy ?

– poznawanie cech charakterystycznych żywiołów: ogień, woda, powietrze, ziemia i ich roli w życiu człowieka

– słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat

– branie udziału w doświadczeniach i eksperymentach związanych z żywiołami

– rozwijanie umiejętności plastycznych
Aktywne uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach prowadzonych Metodą Krakowską