Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

TYDZIEŃ I „Wielkanoc”

– zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi;

– rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4;

– zapoznanie z budową jaja kurzego;

– zapoznanie z nazwą śmingus-dyngus;

– omawianie co powinno znaleźć się na stole wielkanocnym oraz w koszyczku wielkanocnym;

– wykonywanie ozdób wielkanocnych;

– rozwijanie sprawności manualnej;

– rozwijanie mowy;

– rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

TYDZIEŃ II „ Chciałbym być kosmonautą”

– wypowiadanie się na temat „ UFO

– zapoznanie z praca kosmonauty;

– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej;

– zapoznanie ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy;

– rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów wg wielkości;

– rozwijanie umiejętności słuchania piosenek i wyrażania muzyki ruchem

TYDZIEŃ III „ Dbamy o ziemię”

– zapoznanie z budową drzewa;

– nazywanie drzew rosnących w okolicy przedszkola;

– wyjaśnienie dlaczego nie wolno niszczyć drzew;

– zapoznanie ze znaczeniem wody dla żywych organizmów;

– wyjaśnienie dlaczego tak ważne jest, żeby oszczędzać wodę;

– wyjaśnienie , co ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza i w jaki sposób można temu przeciwdziałać;

– poznanie prawidłowego  segregowania odpadów.

TYDZIEŃ IV „Jestem Polakiem i Europejczykiem”

– rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością;

– rozwijanie sprawności manualnych;

– rozwijanie poczucia przynależności narodowej;

– podawanie nazwy kraju w którym mieszkamy;

– zapoznanie z wyglądem flagi oraz godła Polski;

– nazywanie stolicy Polski;

– poznawanie wybranych wiadomości o Warszawie;

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;