ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 I – II Tydzień: „ Bajkowa Wyprawa”- realizacja projektu edukacyjnego.

III Tydzień: „ Pada deszcz”

IV Tydzień: „ Dbamy o zdrowie”

V Tydzień: „ Urządzenia w moim domu”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Dziecko:                                                                                                                                                      – Systematycznie poznaje kolejne bajki z zakresu literatury klasycznej;
–  Współpracuje z rówieśnikami podczas realizacji zadań;
–  Dostrzega i rozróżnia zachowania dobre i niewłaściwe;
– Doskonali umiejętność komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami
i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerza słownictwo;
– Rozbudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie;
–  Doskonali umiejętność słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu;
– Rozwijanie samodzielności i motywacji do działania;

– Zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią;

– Wie jak należy się ubierać gdy pada deszcz;

– Liczy w zakresie trzech;

– Gra na nietypowych instrumentach: kubki, metalowe pudełka, puszki;

– Rozwija sprawność manualną ;

– Rozpoznaje i nazywa przybory toaletowe, wie do czego służą;

– Wie, jak bardzo ważne jest dbanie o higienę własnego ciała;

– Wie, na czym polega praca stomatologa;

– Wskazuje lekkie i ciężkie przedmioty;

– Rozróżnia dźwięki wysokie i niskie;

– Rozpoznaje i nazywa urządzenia elektryczne z gospodarstwa domowego;

– Segreguje przedmioty wg jednej cechy.