Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

I Tydzień:  Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

– rozwijanie mowy;

– rozwijanie wiedzy na temat rodziny;

– budzenie zainteresowania literami, poznanie litery T,t;

– zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka;

– budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych;

– poznanie pojęć: dom jednorodzinny, domy szeregowe, bloki, kamienice;

– utrwalenie poznanych sylab otwartych – Metoda Krakowska.

II,III Tydzień: Co powinien wiedzieć każdy Polak?

– rozwijanie wiedzy na temat Polski;

– poznanie symboli narodowych;

– nauka hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”;

– poznanie litery I, i w toku zabaw;

– odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5;

– udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości-montaż słowno-muzyczny

– rozwijanie sprawności fizycznej;

– rozwijanie wiedzy na temat walorów geograficznych Polski;

– zapoznanie w wybranymi zabytkami i atrakcjami Polski (góry, morze, pomnik warszawskiej Syrenki, pomnik Smoka Wawelskiego);

– rozwijanie umiejętności wykonywania płynnych ruchów podczas tańca;

– nauka piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej;

– poznawanie sąsiadów Polski;

IV Tydzień: Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

– poznanie strojów, potraw i tańców regionalnych;

– budzenie zainteresowań literami; poznanie litery T,t;

– odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0;

– opanowanie wybranych figur tańców polskich: poloneza, kujawiaka, krakowiaka;

– obchody święta Pluszowego Misia, poznanie historii powstania pluszowego misia;

– zapoznanie z największymi miastami Polski- praca z mapą Polski;

– zabawy z sylabami otwartymi- Metoda Krakowska