Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Tydzień I  „Chciałbym być muzykiem”

– zapoznanie  z wybranymi instrumentami muzycznymi;

– łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową;

– wykonanie i ozdabianie własnego instrumentu;

– rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni;

– utrwalenie poznanych samogłosek(metoda krakowska)

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;
–  rozwijanie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,    cichych i głośnych;
–  rozwijanie wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.

Tydzień II „ Baśniowy świat”

– zapoznanie z wybranymi postaciami z baśni, opisywanie ich charakterystycznych cech;

– prezentowanie własnych strojów karnawałowych;

– umuzykalnianie dzieci, poruszanie się rytmicznie przy piosence;

– rozwijanie mowy;

– rozwijanie sprawności manualnej;

– rozwijanie umiejętności liczenia, przeliczanie w zakresie 4.

Tydzień III „ Bawimy się w teatr”

– przybliżanie wiadomości na temat teatru;

– zapoznanie ze słowami związanymi z teatrem;

– zapoznanie z teatrzykiem cieni;

– manipulowanie sylwetami postaci;

– zachęcanie do zabaw w teatr;

– rozwijanie sprawności manualnych;

– rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych;

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

Tydzień IV „ Jesteśmy samodzielni w kuchni”

– poznawanie pracy kucharki;

– rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowywania kanapek;

– poznawanie przeznaczenia sztućców;

– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 4;

– rozwijanie sprawności manualnych, prawidłowe posługiwanie się stemplami.